Czat aplikacja

Aplikacja Helping Hand - walka z alkoholizmem

2019.09.04 19:20 Helping_Hand_Alko Aplikacja Helping Hand - walka z alkoholizmem

Aplikacja Helping Hand to obecnie silna społeczność (opinia w markecie to 4.2) oraz narzędzia terapeutyczne. Aplikacja składa się z dwóch modułów - tego kierowanego do użytkownika / pacjenta oraz panelu terapeuty z którego to 2 razy w tygodniu (obecnie są to wtorki i czwartki) od godziny 21:00 jest darmowy czat z terapeutą. Narzędzia o których wspomniałem to dzienniczek uczuć - Alkoholicy chętnie koncentrują uwagę na własnym myśleniu, ograniczając tym samym możliwość rozpoznawania przeżywanych uczuć. Może być to spowodowane dążeniem do odwrócenia uwagi od wyrażania uczuć. Alkoholicy pod wpływem psychologicznych mechanizmów uzależnienia często nie czują uczuć – początkowo tych o charakterze negatywnym dla nich, a później innych. Czasem muszą się upić, aby takich uczuć nie doświadczyć. Postawa taka może doprowadzić do sytuacji, w której pojawią się trudności w rozpoznawaniu niepokoju, narastającej złości. Dopiero wysoki poziom napięcia emocjonalnego wywołuje często niekontrolowaną reakcję w postaci wybuchu złości, połączonej niejednokrotnie z agresją, a to staje się czasem Źródłem poczucia winy. Aby uniknąć braku dostępu do samego siebie – do swoich uczuć, trzeba skorzystać z Dziennika uczuć. Systematyczne monitorowanie tego co czujemy jest bowiem doskonałym lekarstwem na wykrywanie różnych zagrożeń i wyzwalaczy. Ale oprócz tej problematyki Dzienniczek możemy z powodzeniem stosować w przypadku innych trudności i zaburzeń. Dzienniczek głodu to kolejne narzędzie w aplikacji to dzienniczek głodu.
Aplikacja zawiera programy terapeutyczne, dobrane do rodzaju uzależnienia.
Aplikacja Helping Hand to również największa w Polsce sieć wsparcia dla osób uzależnionych.
Głód alkoholowy - to jeden z podstawowych objawów uzależnienia, definiowany jako silna potrzeba wypicia alkoholu wraz z bardzo przykrym stanem napięcia emocjonalnego połączonego z pragnieniem natychmiastowej ulgi. Głodu alkoholowego doświadczają osoby w czynnym nałogu, jak i osoby pozostające w abstynencji. Zatrzymanie picia alkoholu i trzeźwienie osoby uzależnionej nie gwarantuje braku pojawiania się objawów głodu. Zdarza się, że nawet w czasie kilkuletniej abstynencji osoby uzależnione mogą odczuwać objawy głodu – odczuwać swoisty dyskomfort emocjonalny i psychiczny, mogą śnić o momentach związanych z piciem, itp. Nie ma jednoznacznie określonych sytuacji, kiedy głód nałogu może się pojawić.
Warto również wspomnieć o czatbocie, zautomatyzowanym module predykcji nawrotu.
W początkowym okresie abstynencji mogą to być np. sytuacje, kiedy osoba uzależniona przeżywa kryzys życiowy lub stres, mogą to być okoliczności, które przypominają jej wcześniejsze picie alkoholu. Wystąpienie tego objawu u osób uzależnionych może prowadzić do decyzji o przerwaniu abstynencji. Pomimo, że głód jest objawem charakterystycznym dla wszystkich uzależnionych osób, u każdego będzie się on objawiał nieco inaczej. Każdy człowiek jest indywidualnością, ma inne doświadczenia życiowe za sobą, inne usposobienie. Niemniej jednak, jeśli osoby uzależnione chcą podjąć wysiłek przerwania picia i utrzymania abstynencji warto nauczyć się rozpoznawać własne objawy głodu alkoholowego.
Pomocnym narzędziem może być popularny „Dzienniczek głodu alkoholowego" - czyli 21 objawów, których mogę doświadczyć i powinny mi zwrócić uwagę, że może dziać się ze mną coś niedobrego.
Sprawdź już dziś aplikację Helping Hand i wygraj ze swoim nałogiem!
submitted by Helping_Hand_Alko to u/Helping_Hand_Alko [link] [comments]